… är det verkligen illa att få fakta?

-->

Google utforskar en möjlig förändring i vilka resultat som kommer presenteras på SERP:en (Search Engine Results Page) – sidor som använder rena hårda fakta ska premieras.

Emanuel Karlsten skrev en krönika om det i GP:

[Ä]ven om det är hedrande att Google vill ta ett större ansvar för sitt sökresultat, är det också farligt. Deras jobb är inte att vara publicister eller orakel. De tillhandahåller infrastruktur där relationer och kommunikationer formas efter vad vi användare tycker är intressant och relevant. Den dag som Google börjar implementera “rätt sanning” eller “rätt åsikter” är vi därför farligt nära en åsiktskolonialisering av nätet. Där västvärldens principer, idéer och sanningar blir rättesnöre. Och ännu värre: Det riskerar att ännu mer isolera och stigmatisera de konspirationsteoretiker vars idéer, sanningar eller åsikter skulle sorteras bort. Det leder oss till vår kanske farligaste villfarelse om internet just nu: Om bara alla tog ansvar och begränsade tillgången till falska eller märkliga åsikter skulle vi få ett bättre samhälle.

Han fick dock kritik från Samuel Varg:

Som ett privat företag är det Google’s fulla rätt att välja vilka sidor de ska exponera och problemet om nätfrihet ligger inte i deras val att ”censurera dåliga sajter”. Vi får problem om de som levererar vårt wi-fi och bredband väljer att strypa flödet för vissa sidor. […] Ska de vara en s.k. neutral sökmotor eller ett verktyg för den som vill hitta god information? Jag tror på det senare. Vill man ha ett s.k. ”fritt” alternativ finns det gott om andra sökmoterer.

Åsikter, fakta – samma lika

Karlsten frågar avslutningsvis “Vems moral, sanningar och fakta är ‘sanna’ och när ska den gälla?” och den frågan är direkt problematisk.

Googles SERP för mässling

Bilden visar en enkel sökning på ”dog av mässlingen” på svenska Google. Första träffen är Newsvoice – en konspiracistisk, antivaccinssida som drivs av en alternativmedicin-förespråkare. Klicka för större bild.

Likställandet av moral, sanning och fakta är en del av problemet som Google försöker motverka, en åsikt är ju inte fakta (för att inte tala om subjektiviteten i sanningar). Tycker du inte att det är farligt att springa över motorvägen under rusningstid är det upp till dig att tycka det, men fakta talar emot den åsikten – ska Google då leverera det populära svaret ”ingen fara, ut och jogga!” eller det faktiska svaret ”you likely gon’ die”? Är din moraliska inställning att det är helt ofarligt att inte vaccinera barn mot mässling är det upp till dig att ha den åsikten, men fakta talar (än en gång) mot den åsikten – att google levererar konspiracistisk antroposofpropaganda istället för fakta när du söker på ”vaccination” är inte hållbart.

Ska Google vara en neutral sökmotor ska den leverera så neutrala svar som möjligt och fakta tar inte ställning. DOCK! Den självklara invändningen är att en del av det som setts som obestridlig fakta har ju visat sig vara obestridligt fel (som den Linné-influerade rasläran och liknande ovetenskapligheter), MEN! Dessa har inte omkullkastats av de konspiracister Karlsten oroar sig över ska marginaliseras, utan av folk som vetat att skilja på fakta och åsiktstolkningar av fenomen.

En marginalisering av konspiracister är f.ö. enbart gynnsamt för att motverka tillväxten i gruppen då de gynnas av ett allmänt ihopgrötande av åsikter och fakta – kan de nå ut med sin version först är det svårt att motverka den (på samma sätt som en rättelse i en tidning inte påverkar folks tro på en felaktig publicering tillnärmelsevis så mycket som man kunde hoppas).

”Åsiktskolonialiseringen” är redan ett faktum: konspiracister, alternativmedicinare och övriga vetenskaps- och faktaförnekare mutar in de områden de kan, exempelvis finns det ju ett antal twitterkonton som automatiskt kommer med “hjälpsamma länkar” om du t.ex. undrar vad snacket om chemtrails gäller.

En upprepning: Fanatiker gynnas av att inte avkrävas fakta. Fanatiker gynnas av att fakta behandlas som åsikter.

Meh, företag får väl göra som de vill?

Vargs inställning till Googles ansvar är lite läskig. Att man inte ska ha klaga, utan börja använda en annan produkt bara för att det är ett privat företag missar att de flesta som använder Google sannolikt inte ens känner till så värst många andra sökmotorer – eller ens känner till vad en sökmotor är (men skulle de googla “search engine” så är Google i alla fall generöst nog att bjuda på DuckDuckGo, Ixquick och Bing efter ett par Wikipedia-artiklar i SERP:en) – först måste de ju komma på att Google inte är Internet.

Vad händer om Google är den bästa produkten? Den som ger mest relevanta* resultat trots skjuvningen för att konkurrenterna skjuvar sina resultat åt lite fel håll.

Var ska man titta?

Karlstens avslutande fråga om hur stort ansvar vi vill att ett nätföretag ska ta är ställd utifrån falska premisser – den utgår enkelt sagt från att Google i dagsläget är en neutral aktör och att dess sökalgoritm är objektiv när det i själva verket redan finns ett antal subjektiva faktorer inbyggda i både företaget och algoritmen (i algoritmens fall är det (bland mycket annat) att “trovärdigheten” för en träff påverkas av hur många och vilka som länkat till den och hur mycket trafik som genererats via SERP:en – Google låter alltså till viss del tredje part bestämma “sanningshalten” för sidan och matar tillbaka det i en klickloop).

Med 88,1% mot närmaste konkurrents 4,53% är Google såpass stort att de redan har ett enormt ansvar – varje ändring i algoritmen de gör har konsekvenser för många företag och privatpersoner – så att frånta dem det ansvaret och säga att det ska vara fritt fram att premiera livshotande desinformation bara för att konspiracister kan bli marginaliserade eller att de får visa vilka resultat de vill bara för att det är ett privat företag?

Med tanke på debatten om filterbubblan som rasade för ett par år sen är jag uppriktigt förvånad över resonemanget.

(tips till nästa kolumn är att kolla in Facebook Community Guidelines – där om något snackar vi åsiktskolonialisering på bred front när 1,4 miljarder människor från världen över ska formas in i samma nordamerikanska moralmall)